ویکی معمار

تعرفه ها - ویکی معمار

تعرفه های خدمات سایت در حال حاضر:

هزینه ها برای «کارفرما»
ثبت نام رایگان می باشد
هزینه اشتراک ماهانه ندارد
بابت تعریف پروژه در حال حاضر هزینه ای دریافت نمی شود
در صورت لغو پروژه پس از شروع پنج درصد کارمزد برای واریز وجه برگشتی سپرده به حساب بانکی کارفرما کسر می شود
هزینه ها برای «انجام دهنده پروژه»
ثبت نام رایگان می باشد
ارسال پیشنهاد انجام پروژه در حال حاضر رایگان باشد
هزینه اشتراک ماهانه ندارد
در صورت انجام پروژه های موفق ده درصد کارمزد بابت واریز دستمزد به حساب بانکی انجام دهنده پروژه کسر می گردد
ذخيره فیلتر
×
support
می توانم کمکتان کنم؟
تیکت پشتیبانی